Holownik Lodołamacz 15m po odbudowie
(Statki / Holowniki)

Holownik Lodołamacz 15m po odbudowie
01-15-2015

ZENIT - Wyprawy wędkarskie i na Bornholm
( / Rejsy i turystyka morska)

ZENIT - Wyprawy wędkarskie i na Bornholm
01-13-2015

FOKA -S - Rejsy na dorsza z Kołobrzegu
( / Rejsy i turystyka morska)

FOKA -S - Rejsy na dorsza z Kołobrzegu
03-14-2015
Regulamin
 1. Korzystanie z serwisu ogloszeniaMorskie.pl jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.
 2. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym jak i firmom BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet.
 3. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami.
 4. Serwis ogloszeniaMorskie.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
 5. Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać
 6. Użytkownik podając dane takie jak numer telefonu, adres email itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu skasowania lub wygaśnięcia ogłoszenia, w którego treści były zawarte.
 7. Serwis ogłoszeniowy ogloszeniaMorskie.pl zastrzega sobie możliwość rozsyłania materiałów reklamowych (w rozsądnej ilości), komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszenia
 8. Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii
 9. Ogłoszenia publikowane są na 90 dni
 10. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów.
 11. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu – nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.
 12. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi WYŁĄCZNIE autor ogłoszenia. W szczególności serwis ogloszeniaMorskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za: za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie, umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.
 13. Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert
 14. Serwis ogloszeniaMorskie.pl zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.
 15. Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym
 16. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.

 

Losowe Ogłoszenia

FOKA -S - Rejsy na dorsza z Kołobrzegu
( / Rejsy i turystyka morska)

FOKA -S - Rejsy na dorsza z Kołobrzegu
03-14-2015

ZENIT - Wyprawy wędkarskie i na Bornholm
( / Rejsy i turystyka morska)

ZENIT - Wyprawy wędkarskie i na Bornholm
01-13-2015

Dobór układów napędowych
(Statki / Jachty motorowe i żaglowe)

Dobór układów napędowych
01-24-2017

Copyright © 2010-2015 OgloszeniaMorskie.pl. Morski Portal Ogłoszeniowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.

stat4u